LOGIKA W MATEMATYCE – powiatowy konkurs matematyczny gimnazjalistów

Zaproszamy do udziału w powiatowym konkursie matematycznym gimnazjalistów nt.: „Logika w matematyce”.

Cel konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów.
2. Wyszukiwanie talentów matematycznych.
3. Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.