LOGIKA W MATEMATYCE – powiatowy konkurs matematyczny gimnazjalistów

W czwartek 24 maja 2018 roku Powiatowy Ośrodek Edukacji oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze zorganizowały powiatowy konkurs „Matematyka i logika” dla uczniów gimnazjów powiatu jaworskiego. Zgłosiło się 11 uczniów z 5 gimnazjów. Uczestnicy mieli do rozwiązania arkusz składający się z 10 zadań zamkniętych i 10 otwartych. Każdy musiał wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale i umiejętnością logicznego rozumowania. Poziom był bardzo wysoki. Jury pod przewodnictwem pana Jacka Wieczorka postanowiła przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca, jedno drugie i jedno trzecie.