KONKURS FOTOGRAFICZNY „JA NA RYNKU PRACY. MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE” – roztrzygnięty!!!

Komisja konkursowa – biorąc pod uwagę merytoryczny przekaz treści, oraz kreatywność, oryginalność i pomysłowość – przeanalizowała wszystkie dostarczone prace. Wyłoniono następuj±cych laureatów, którzy zajęli poszczególne miejsca:

I. „Moja przyszłość zawodowa” Mateusz Oraczek, klasa III Technikum Hotelarskie Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie,
II. „Moja przyszłość zawodowa” Oliwia Wojnarowicz, klasa III „a” (klasa gimnazjalna), Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze,
III. „Moje pasje a rynek pracy w przyszłości” Piotr Tłuściak, klasa III „b” (klasa gimnazjalna), Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze.

Gratulujemy!