KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza do udziału w kursie nt: „Kierownik wycieczek szkolnych” – 10 godz. dydaktycznych

  • Cel: wyposażenie nauczycieli w umiejętności i kwalifikacje do organizowania i kierowania wycieczkami szkolnymi
  • Adresaci: nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych
  • Koszt kursu: 110 zł za osobę
  • Termin: 14 marca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 14.00
    21 marca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 14.00
  • Prowadzący: Jan Lewandowski – konsultant DODN w Legnicy
  • Miejsce: PORE w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11 (sala konferencyjna)
  • Termin zgłoszenia: do 7 marca 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)
  • Informacje nt. uregulowania opłaty zostaną przekazane po zebraniu grupy.

Serdeczie zapraszamy!

p.o. Dyrektor PORE w Jaworze
Ewa Bering