KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza do udziału w kursie nt: „Kierownik wycieczek szkolnych”

Cel:
wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i kierowania wycieczkami szkolnymi w zmienionej sytuacji prawnej

12 godz. dydaktycznych

Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych

Koszt kursu:
120 zł za osobę

Termin:
23 października 2018 r. (wtorek) od godz. 15.00
25 października 2018 r. (czwartek) od godz. 15.00

Prowadzący:
Jan Lewandowski – konsultant DODN w Legnicy

Miejsce:
PORE w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11 (sala konferencyjna)

Termin zgłoszenia:
do 19 października 2018 r. (karta zgłoszenia w załączniku)

Informacje nt. uregulowania opłaty zostaną przekazane po zebraniu grupy.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor PORE w Jaworze
Dorota Domińska-Werbel