II POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarzez szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w II Powiatowej Grze Czytelniczej.

Cele gry:

  • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
  • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
  • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
  • Poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powiecie jaworskim.

Uczestnicy

  • Do gry zapraszamy drużyny liczące maksymalnie 3 osoby , utworzone przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych klas IV-VI , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jaworskiego.

Miejsce i termin gry:

  • Gra odbędzie się na terenie miasta Jawor.
  • Termin gry: 27 kwietnia 2017 r.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!