I POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarze ze szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w I Powiatowej Grze Czytelniczej.

Cele gry:

  • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
  • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
  • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
  • Poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powiecie jaworskim.

Uczestnicy

  • Do gry zapraszamy drużyny liczące maksymalnie 4 osoby, utworzone przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jaworskiego.

Miejsce i termin gry:

  • Gra odbędzie się na terenie miasta Jawor.
  • Termin gry: 3 czerwca 2016 r.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!