I KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci do udziału w konkursie recytatorskim pt. „Zaczarowane wiersze ulubionych poetów – moje talenty, moje uzdolnienia”

Cele konkursu:
– zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci,
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
– dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich,