DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO

Zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów, które odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
1. Stan doradztwa metodycznego w powiecie jaworskim.
2. Kształtowanie kompetencji kluczowych.
3. Sprawy różne.
4. Dyskusja.

W spotkaniu weźmie udział pani Beata Jansa Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Jaworze .

Przewidziany czas spotkania: 2 godz.
Proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25.03.2019 r.

Z poważaniem
Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel