PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia,  które odbędzie się 10 czerwca 2021 r.  o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze.

Porządek spotkania:

  • Wspomaganie działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.
  • Świetlica Terapeutyczna- jakie potrzeby (proszę o przygotowanie informacji  nt. dzieci/uczniów, którzy mogliby się zakwalifikować na zajęcia terapeutyczne w ramach świetlicy – autyzm, ZA, mutyzm selektywny – ilość dzieci w placówkach).
  • Refleksje nt. zdalnego nauczania.
  • Tematyka spotkań/szkoleń na rok 2021/22 (od września).
  • Sprawy różne.
  • Wnioski. 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy: Bogumiła Sokołowska i Ewa Suchecka