DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE przypomina

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze przypomina w związku z trwającymi feriami zimowymi od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 r., że : Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze na bieżąco w placówce od godziny 8:00 do 16:00, on-line, telefonicznie (76 729 19 24 wew 26) i stacjonarnie zapewnia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej na zapewnieniu różnorodnych form wsparcia, w tym z możliwości skorzystania z infolinii uruchomionej na terenie Miasta Jawora tel. 605 500 432 9dyżur pełni Psycholog – Pani Magdalena Krupiej).

Jeżeli zaistnieje udzielenie pomocy po godzinie 16:00 proszę o kontakt z Dyrektorem lub Wicedyrektorem PORE w Jaworze przez Messenger na fb PORE w Jaworze.

Prosimy o przekazanie powyższej informacji Rodzicom i nauczycielom oraz  pedagogom szkolnym.

Z poważaniem
Dr Dorota Domińska-Werbel
Dyrektor PORE w Jaworze