SZANOWNI CZYTELNICY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dyrektor PORE w Jaworze podejmie decyzję o otwarciu Biblioteki Pedagogicznej dla użytkowników, gdy będzie ona przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii.

W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o dacie otwarcia Biblioteki i usługach, które będą dostępne dla Państwa podczas stanu epidemicznego.

W związku z powyższym nadal obowiązują następujące zasady:
1. Wstrzymane są wypożyczenia oraz zwroty materiałów bibliotecznych.
2. Odwołane zostają wszystkie wydarzenia z udziałem publiczności.
3. Nie nalicza się opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów w czasie zamknięcia Biblioteki.
4. Wszystkie dokumenty, których termin zwrotu przypadał na czas zamknięcie Biblioteki zostają automatycznie prolongowane aż do czasu jej ponownego otwarcia dla czytelników.
5. O terminie ponownego otwarcia Biblioteki i nowych terminach wydarzeń będziemy informować na bieżąco w naszych serwisach internetowych.
Adres do kontaktusekretariat@pore-jawor.pl, fb: PORE w Jaworze