MOWA ELEMENTEM SKŁADOWYM DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Mowa, wzrok, słuch są ze sobą ściśle powiązane. Żeby dziecko mogło prawidłowo mówić, musi najpierw nie tylko prawidłowo słyszeć, co jest oczywiste, ale także prawidłowo widzieć, by móc obserwować, jak inni poruszają ustami w celu uzyskania odpowiedniego dźwięku. To dlatego niektórzy pediatrzy zalecają wożenie niemowląt w wózkach zwróconych przodem do matki. Tak żeby mogły obserwować jej twarz, gdy do nich przemawia.  (inni dla odmiany radzą, żeby wozić je zwrócone w przeciwną stronę , by mogły obserwować świat. A my rodzice musimy wypracować w tej kwestii jakiś sensowny kompromis. I świetnie nam się udaje. Matki częściej wożą i noszą dziecko zwrócone do siebie, a ojcowie częściej zwrócone do świata).