KONFERENCJA „ŻYCIE NA NIEBIESKO-RAZEM ŁATWIEJ”

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze, nauczyciele SOSzW w Jaworze- Justyna Kaliszczak, Magda Dańczura i Magda Ambrożuk- Książek oraz Jaworski Ośrodek Kultury.

W konferencji udział wzięli: Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk, Wicestarosta Stanisław Laskowski, Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, Naczelnik Wydziału Oświaty UM Jawor Wiesław Szymczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa powiatowego Beata Janas a także Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze Dorota Domińska- Werbel i Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury Joanna Piotrowicz-Dębicka.

Konferencja dotyczyła zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci: diagnozy, leczenia i terapii dziecka oraz różnych form oddziaływania i współpracy. 
Prelegentami konferencji byli dr Czesława Bigus- Hołubowicz, dr Aldona Molenda, dr Julia Pyttel oraz przedstawiciele jednostek edukacyjnych dzieci z autyzmem z terenu Jawora i powiatu jaworskiego.


Spotkanie uprzyjemnił koncert wokalny Pani Kseni Duszeńko.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, ludzi dobrej woli, rodziców i mieszkańców Jawora.