NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze złożyła w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie i w 2019 r. otrzymała środki w kwocie 5 750,00 na zakup nowości wydawniczych.

Z tych środków zakupiono 155 nowych książek. Są to pozycje dotyczące różnych zagadnień z psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych. Poruszają one różnorodne aspekty psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, zaburzeń odżywiania, nerwic, depresji, uzależnienia od alkoholu,  wychowania w rodzinie, organizacji nauczania i szkolnictwa, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

W naszej ofercie znajdują się więc książki warte przeczytania, w szczególności przez osoby, które zainteresowane są zawodowo lub hobbystycznie wymienionymi zagadnieniami.

Mamy nadzieję, że dzięki  otrzymanemu wsparciu  udało nam się uatrakcyjnić księgozbiór naszej biblioteki oraz wzmocnić jej  potencjał.

Poniżej zamieszczamy wykaz nowości zakupionych z środków NPRC.

Zapraszamy również do zakładki NOWOŚCI.