DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy  pedagogów także specjalnych, psychologów i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia i wychowania na szkolenie,  które odbędzie się   7  marca  2024 r.  o  godz.  9.00  w PORE, w  Jaworze  (sala konferencyjna).

Program spotkania:

1. II szkolenie nt. „TRAUMA WCZSENODZIECIĘCA”
– Trauma relacyjna – kiedy występuje?
– Diagnoza traumy.
– Dziecko z traumą relacyjną– czynniki ryzyka.
– Niekorzystne dziecięce doświadczenia
– Wymiana doświadczeń.
2. Sprawy różne, wnioski, pytania.
3. Konsultacje indywidualne.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE.

Koordynatorzy:  Bogumiła Sokołowska – pedagog, Ewa Suchecka – psycholog