DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na szkolenie, które odbędzie się 23 września 2021 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Program spotkania:

1. Edukacja włączająca

2. Propozycje szkoleń na rok 2021/2022

3. Sprawy różne, wnioski, pytania, indywidualne konsultacje.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa:
tel. 76 729 19 24
adres e-mail PORE

Prowadzący :
Bogumiła Sokołowska – pedagog
Ewa Suchecka – psycholog