XVIII POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XVIII  Powiatowe Targi Edukacyjne zostały zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy z Rzemiosłem w ramach Moto Offensive 2021.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,  Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk.

Celem Targów jest zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawią swoje  propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2020/2021.

Dla uczniów klas 8 szkół podstawowych na Targach zaprezentowały się szkoły ponadpodstawowe naszego powiatu: I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie oraz  Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

Swoją ofertę edukacyjną, skierowaną przede wszystkim dla uczniów  i absolwentów szkół ponadpodstawowych zaprezentowały  też  uczelnie wyższe:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Propozycję dla absolwentów szkół przygotowali również: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, Cech Rzemiosł Różnych w Jaworze oraz firmy: Mercedes-Benz Manufacturing Poland i KORPO Sp.z o.o..

 Uczniowie podczas targów mogą doświadczyć bezpośrednich spotkań z uczniami, nauczycielami, jak i dyrekcją każdej z tych szkół, ze studentami i pracownikami uczelni wyższych, zapoznać się  z kierunkami kształcenia i ofertą zajęć pozalekcyjnych danej placówki. Targi cieszą się co roku dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. 

Targi Edukacyjne w tym roku urozmaici prezentacja szkolnictwa zawodowego – dualnego, wiedzy i zawodów technicznych oraz prezentacja dokształcania w tym zakresie.

W czasie trwania Targów można było posilić się przygotowanym przez organizatorów poczęstunkiem, którzy wsparli hojnie piekarze jaworscy: Ryszard Tabor, Stanisław Furtak oraz sponsor główny Jaworowy Zdrój.