Archiwum dnia: 12 kwietnia 2021

TERAPIA RĘKI

Dziecko z automatu musi pisać… Należałoby się zastanowić, czy jest wystarczająco dobrze do tego przygotowane; czy wymagania stawiane przed nim nie są za wysokie. Rzadko kiedy rodzice dziecka są zorientowani, że stabilizacja postawy warunkuje sprawność ręki, a co za tym idzie należałoby zacząć od diagnozy postawy  ciała dziecka…

Rozwój motoryczny dziecka istotnie determinuje jego rozwój emocjonalny oraz społeczny. W literaturze często spotykamy się z terminami określającymi prawidłowy proces rozwojowy, jednak należy pamiętać, że dzieci są różne  i przyczyny trudności, z którymi muszą się borykać również są różne.

NIEZBĘDNE SKŁADOWE WARUNKUJĄCE ROZWÓJ MOTORYCZNY  RĘKI

KONTROLA POSTAWY I LOKOMOCJA: rozwijają się stopniowo podlegają coraz lepszej organizacji i kontroli przez układ nerwowy doprowadzając do umiejętności chodzenia i coraz efektywniejszego utrzymania równowagi.

SCHEMAT  CIAŁA (somatognozja) jest to świadomość posiadania własnego ciała, ruchów przez nie wykonywanych i przestrzeni, jaką zajmuje oraz przynależności wszystkich jego części do jednej całości.

KOORDYNACJA WZROKOWO – RUCHOWA: jest to zdolność wykonywania czynności manipulacyjnych pod kontrolą wzroku. Rozwija się stopniowo, tak jak inne umiejętności ruchowe.

PRAKSJA: jest zdolnością mózgu do wyobrażania organizowania i wykonywania nowych ruchów i aktywności ruchowych. Stanowi podstawę organizacji zachowania i wyższych funkcji poznawczych.

Sami widzicie jak wiele jest tego, a my dorośli wymagamy jednego SPRAWNOŚCI. Proponuję zatem zacząć od obserwacji dziecka:

  • Z jakimi zadaniami dziecko ma trudności?
  • Jakich zadań unika?
  • Czy istniej komponent (składnik) fizyczny lub sensoryczny do unikanych zadań?
  • Czy dziecko rozumie instrukcję?

JEŻELI  DZIECKO SŁUCHA I CZYTA ODPOWIEDNIO  DO WIEKU, ALE MA TRYDNOŚCI Z KOPIOWANIEM PISEMNEJ WYPOWIEDZI, PISMA I INNYCH CZYNNOŚCI RUCHOWYCH NALEŻY  PODEJRZEWAĆ DCD ( Rozwojowe Zaburzenie Koordynacji Ruchowej ).

C.D.N

Przygotowała: Marta Rodziewicz