V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI rozstrzygnięty

Dnia 9 grudnia 2020 roku w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci przedszkolnych w wieku 3,4,5,6 lat pt. .„Czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję ” (zdalnie). Koordynatorem jest psycholog Ewa Suchecka.

Celem konkursu było zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, a także wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: młodsze (3-4 latki) i dzieci starsze (5-6 latki).

Jury w składzie:

  1. Aneta Trela Dyrektor – Biura Poselskiego Posłanki Elżbiety Witek
  2. Joanna Piotrowicz-Dębicka – Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury
  3. Dorota Domińska-Werbel – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze
  4. Bogumiła Sokołowska – Wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze

Zadecydowało o wyróżnieniu wszystkich dzieci biorących udział w konkursie w związku z dużym zaangażowaniem rodziców, wychowawców i dzieci, a także prawidłowemu doborem tematyki, interpretacji tekstów. Każdy z uczestników – 113 dzieci- zostanie nagrodzony, a nagrody będą do odbioru przez przedstawiciela przedszkola od 18 grudnia 2020 r. w godz. 9.00-14.00 w PORE w Jaworze.