NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 7 października 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Plan pracy Sieci Współprac i Samokształcenia na rok szkolny 2020/21.
2. Praca biblioteki szkolnej w warunkach pandemii.
3. Sprawy organizacyjne i przyjęcie regulaminu V Powiatowej Gry Czytelniczej.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes