OFERTA Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z  ofertą przygotowaną przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.J  Jednocześnie  informujemy, że może ona ulec modyfikacji uwzględniającej potrzeby szkół i przedszkoli. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia. Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres (druk zgłoszeniowy w załączeniu).

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl
www.pore-jawor.pl