23 CZERWCA – DZIEŃ OJCA

Dziękujemy wszystkim za przesłanie zdjęć. Do akcji włączyły się ponownie jaworskie placówki: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 5, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” oraz Powiatowy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
Dziękujemy