DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wspomagających (współorganizujących proces kształcenia) na spotkanie, które odbędzie się 10 marca 2020 r. o godz. 14.30 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Program szkolenia: 

  1. Nauczyciel wspomagający, czyli kto? Jak widzą nas inni?
  2. Rola  nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkole.
  3. Obowiązki  nauczyciela wspomagającego.
  4. Dokumentacja.
  5. Współpraca z wychowawcą,  nauczycielami przedmiotu i rodzicami.
  6. Sprawy różne.
  7. Wnioski.

Bardzo proszę o przygotowanie informacji, ilu uczniów/ dzieci jest w placówce i na jakim etapie edukacyjnym, którzy mają wsparcie nauczyciela wspomagającego.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa : tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE.

Prowadzący :
Bogumiła Sokołowska – pedagog i Ewa Suchecka – psycholog