XIX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XIX Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze odbyły się 22 kwietnia 2022 r. w sali gimnastycznej I LO w Jaworze.

Targi wspólnie otworzyli Dorota Domińska-Werbel Dyrektor PORE w Jaworze oraz Waldemar Szastak Dyrektor I LO w Jaworze.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk.

Zaproszenie organizatora przyjęli, w imieniu Pani Elżbiety Witek – Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Aneta Trela – Dyrektor biura poselskiego i Pani Teresa Mikielewicz – Asystent biura poselskiego, Aneta Kucharzyk Starosta Jaworski, Stanisław Laskowski Wicestarosta Jaworski, Emilian Bera Burmistrz Miasta Jawora, Tomasz Głabicki Sekretarz Gminy Wądroże Wielkie, Beata Janas Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, Wiesław Szymczyk Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Jarosław Simon Dyrektor Urzędu Pracy w Jaworze,  Artur Bujak Komendant Powiatowy Policji w Jaworze, Arkadiusz Delikatny Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, Małgorzata Derkacz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Franciszek Materniak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, Lucyna Buczkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Dorota Subocz  Dyrektor Zespołu Szkół „Medyk”, Waldemar Szastak Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, Joanna Piotrowicz-Dębicka Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury, Katarzyna Doszczak-Fuławka  Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków. Andrzej Giera przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Jaworze, Radni powiatu jaworskiego i Rady Miejskiej oraz wystawcy: wykładowcy wyższych uczelni, studenci, specjaliści ds. promocji i marketingu, doradcy zawodowi, jak też dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczyciele szkół powiatu jaworskiego.

Celem Targów było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2022/2023.

Dla uczniów klas 8 szkół podstawowych na Targach zaprezentowały się szkoły ponadpodstawowe naszego powiatu: I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie, Zespół Szkół „Medyk” w Jaworze.

Swoją ofertę edukacyjną, skierowaną przede wszystkim dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych zaprezentowały też uczelnie wyższe: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Politechnika Wrocławska – Filia w Legnicy, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Propozycję dla absolwentów szkół przygotował również: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Cech Rzemiosł Różnych w Jaworze.

W trakcie trwania spotkania w Sali gimnastycznej I LO w Jaworze młodzież  mogła odwiedzić w ramach „dnia otwartego” I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Uczniowie mogli zwiedzić szkołę i w czasie bezpośrednich spotkań z uczniami, nauczycielami, jak i dyrekcją każdej z tych szkół, zapoznać się  z kierunkami kształcenia i ofertą zajęć pozalekcyjnych danej placówki. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Targi odwiedziło około 1000 osób.

W czasie trwania Targów można było posilić się przygotowanym przez Radę Rodziców 1 Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze.