Spotkania, warsztaty, prelekcje dla rodziców
Spotkania, warsztaty dla nauczycieli
Zajęcia warsztatowe dla uczniów
Badania przesiewowe
Zajęcia grupowe prowadzone na terenie Poradni
Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa:

1. Spotkania, warsztaty, prelekcje dla rodziców
2. Spotkania, warsztaty dla nauczycieli
3. Zajęcia warsztatowe dla uczniów
Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze