Archiwum kategorii: Bez kategorii

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W związku z utworzeniem sieci doradców zawodowych i propozycji spotkań, proszę doradców zawodowych szkół powiatu jaworskiego o kontakt indywidualny z doradcą zawodowym Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze Panią Małgorzatą Ziętek.

Proszę o kontakt do dnia 31.03.2023 r. drogą e-mailową: zietekgosia@wp.pl  lub pod numerem telefonu 722 392 207.

Celem kontaktu jest ustalanie dogodnego terminu spotkania sieci wszystkich doradców.

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w Muzeum Regionalnym w Jaworze przy ul. Klasztornej 6.

Program spotkania:

Zapraszamy do wspólnego obejrzenia wystawy „Rękopisy i starodruki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaworze” (wstęp wolny).

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

KONKURS PLASTYCZNY „My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa!” – rozstrzygnięty

Pomysłodawcami konkursu plastycznego są nauczyciele bibliotekarze szkół powiatu jaworskiego. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.

Celem konkursy była popularyzacja literatury dziecięcej.

Krasnoludki są bohaterami wielu popularnych tematów bajek i baśni. Odnajdziemy je w polskiej i światowej literaturze, spotkamy na ulicach miast, w nazwach miejscowości, w przydomowych ogrodach. Krasnoludki to również intrygujący temat prac plastycznych.

Otrzymaliśmy 20 prac plastycznych wykonanych przez dzieci z klas I-III ze szkół powiatu jaworskiego. Wszystkie były kolorowe, fantastyczne i po prostu wspaniałe!

1 lutego zebrała się komisja konkursowa w składzie : D. Domiska-Werbel (PORE w Jaworze), H. Górska (ZSP w Wiadrowie) i M. Kes (Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze). Po długiej naradzie zdecydowała, że:

I miejsce otrzymuje praca Hania Sykulskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze

II miejsce otrzymuje praca Jakuba Chomy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze

III miejsce otrzymuje praca Adama Binia ze Szkoły Podstawowej w Snowidzy.

Komisja przyznała również wyróżnienie dla prac Wojciecha Mazura ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział! Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, opiekunom i bibliotekarzom zaangażowanym w organizację i przebieg konkursu.

P.S. Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w godz. 9.00-15.00. Nasz adres : ul. Piłsudskiego 11.

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 1 lutego 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

  1. Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem zawodu bibliotekarza – BHP w bibliotece.
  2. Konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-III „My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa!” – podsumowanie, ocena przebiegu i ogłoszenie laureatów.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

KONKURS PLASTYCZNY „My jesteśmy krasnoludki, hopsa sa, hopsa sa!

Krasnoludki to bohaterowie wielu popularnych tematów bajek i baśni. Te małe ludki o charakterystycznym wyglądzie zawsze wywołują uśmiech na naszych twarzach. Są bardzo sympatyczne, pracowite, pomocne i posiadają swoje małe wielkie moce, dzięki którym – choć są tak niewielkie – potrafią zrobić tak wiele. Odnajdziemy je w polskiej i światowej literaturze, spotkamy na ulicach miast, w nazwach miejscowości, w przydomowych ogrodach. Krasnoludki to również intrygujący temat prac plastycznych.

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych powiatu jaworskiego.  

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

  1. Czy literatura pomaga zrozumieć świat i nas samych – książka w sytuacjach kryzysowych.
  2. Wybór lektur i sprawy organizacyjne dotyczące VI Powiatowej Gry Czytelniczej .
  3. Organizacja i regulamin konkursu plastycznego dla dzieci z klas I-III.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

HONOROWY OBYWATEL MIASTA JAWORA 2022 r.

Regina Bojanowska – pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w latach 1970-2004 r.

Przybliżmy sylwetkę Pani Reginy Bojanowskiej, która z powiatem jaworskim związana jest od przeszło 75 lat, a z naszą poradnią 34 lata. Od początku jej kariera zawodowa była związana z nauczaniem i oświatą. 1 października 1969 roku nasza bohaterka stanęła przed największym wyzwaniem zawodowym, które polegało na stworzeniu od podstaw  Powiatowej Poradni  Wychowawczo-Zawodowej. Jej zadaniem było sprawowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą z terenu powiatu jaworskiego. Pani Regina podjęła się tego przedsięwzięcia wspólnie z Władysławą Goleń-Korybowską – pierwszą kierownik poradni. Panie, mimo braku doświadczenia i wzorców, z powodzeniem wzięły na swoje barki ciężar stworzenia specjalistycznej placówki oświatowej, która nie dysponowała nawet własnym lokalem, nie mówiąc o zapleczu diagnostycznym. Regina Bojanowska może być zaliczona do pionierów poradnictwa najpierw wychowawczo-zawodowego, a potem psychologiczno-pedagogicznego w naszym mieście.

1 września 1970 r. funkcję Kierownika Powiatowej Poradni  Wychowawczo- Zawodowej w Jaworze powierzono Reginie Bojanowskiej, która  kierowała placówką do przejścia na emeryturę w 2004 r., czyli przez 34 lata.
Pod kierownictwem Pani Reginy Bojanowskiej placówka rozszerzała zakres działania, zwiększała się liczba pracowników   merytorycznych pracujących w sześciu działach tematycznych. Poprawie uległy również warunki lokalowe. Pani Regina Bojanowska jako pedagog współprowadziła z psychologiem dział orientacji i poradnictwa zawodowego. Poradnia organizowała także konkursy zawodoznawcze na szczeblu rejonowym dla uczniów szkół podstawowych, współdziałając z zakładami pracy, które zainteresowane były popularyzacją zawodów deficytowych i sponsorowały nagrody w konkursach.
W różnych warunkach, dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz dużej życzliwości środowiska oświatowego, udawało się realizować założenia organizacyjne i zadania  statutowe. Z upływem czasu Pani Regina dostosowywała cele i zadania Poradni do wymogów współczesności. W związku z tym przestano koncentrować  się głównie na działalności diagnostycznej, a kładziono nacisk na rozwój terapii i profilaktyki.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze kierowanej przez Panią Reginę Bojanowską, wychodząc na naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska,  zainicjowali nowe formy pracy: warsztaty zawodoznawcze, treningi  zwiększające umiejętność radzenia sobie ze stresem, warsztaty zwiększające tolerancję na inność, warsztaty z zakresu wychowania seksualnego dla klas ósmych, spotkania z rodzicami  weryfikujące ich umiejętności wychowawcze, a także rozszerzono cykl zajęć „profilaktyka uzależnień”.
Oprócz działalności edukacyjnej Pani Regina Bojanowska wspierała lokalną społeczność  pełniąc funkcję kuratora społecznego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz kuratora zawodowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Jaworze. Przez trzy kadencje była ławnikiem w Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Jaworze. Na uwagę zasługuje fakt, że kuratorem społecznym była nieprzerwanie przez trzydzieści lat aż do grudnia 2021 roku.
Pani Regina Bojanowska po przejściu na emeryturę nadal pozostała aktywna społecznie. Jest Przewodniczącą Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, członkiem Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, została wpisana do Złotej Księgi ZNP. Należała do grupy inicjatywnej Janiny Lemańskiej, dzięki której powstała w Jaworze filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem PWSZ w Legnicy i nadal uczestniczy w zajęciach Jaworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pani Regina Bojanowska w trakcie swojej bogatej kariery zawodowej była wielokrotnie nagradzane i odznaczana. Otrzymała następujące nagrody i odznaczenia:
• Złoty Krzyż Zasługi ,
• Złota Odznaka ZNP,
• Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
• Odznaka Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego ,
• Odznaka za zasługi dla Województwa Legnickiego.
Przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jawora” jest podkreśleniem zaangażowania Pani Reginy Bojanowskiej w działalność edukacyjno-wychowawczą miasta Jawora i okolic. Docenia jej wielorakie, wytrwałe i owocne zaangażowanie na rzecz  lokalnej społeczności. Jest również wyrazem uznania dla pracy całego środowiska nauczycielskiego wychowującego pokolenia jaworzan.
Gratulujemy i jako kontynuatorzy misji P. Reginy – czujemy się zaszczyceni.