Archiwum miesiąca: październik 2022

XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Szanowni Dyrektorzy szkół, zapraszamy w ramach obchodów XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniów klas 7 i 8 na spotkanie autorskie z Łukaszem Kazkiem- dziennikarzem, poszukiwaczem, przewodnikiem, autorem książek, reportaży i filmów, a od niedawna autorem audycji radiowych w radio History Chanel.

Łukasz jest przekonany: że odkrywając tajniki przeszłości można lepiej zrozumieć teraźniejszość, że kłamstw jest  wiele,  prawda tylko jedna i o tym trzeba rozmawiać i przekazywać dla lepszej przyszłość.

Miejsce: Jaworski Ośrodek Kultury

Data: 21.10.2022 r. godzina 9:00 i 11:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formą podziękowania jest wsparcie leczenia małego Antosia: www.siepomaga.pl/antos-serduszko 5 zł

PROJEKT INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY W ZAKRESIE OCENY FUNKCJONALNEJ

MWM Model wsparcia międzysektorowego będzie realizowany w PORE w Jaworze.

Beneficjentem projektu jest Powiat Jaworski. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

Nazwa zadania:

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej.

Cel zadania:

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji. 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu). Aby móc ten cel zrealizować potrzeba będzie:

 • dokonać analizy zasobów instytucjonalnych, form wsparcia środowiskowego oraz programów realizowanych przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe w sektorze zdrowia, edukacji i pomocy społecznej
 • zintegrować działania wokół dziecka, ucznia i rodziny rozumiane jako połączenie w jeden instrument wsparcia wielu aktualnych form organizacyjnych wspierania rozwoju dzieci do czasu spełnienia obowiązku szkolnego oraz podczas jego realizacji oraz wdrożyć międzysektorową współpracę i koordynację działań, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia, pomocy rodzinie i pomocy społecznej z oferowanymi formami wsparcia w systemie edukacji,
 • uruchomić zasoby wsparcia umiejscowione w środowisku dziecka, ucznia i rodziny
 • wdrożyć proces personalizacji wsparcia poprzez dostosowanie rodzaju i zakresu pomocy do rzeczywistych potrzeb dziecka, ucznia, rodziny i środowiska pozarodzinnego,
 • zmniejszyć obciążenia proceduralne związane z uzyskaniem dostępu do wsparcia,
 • efektywnie wykorzystywać zasoby lokalne, jak również podnieść jakość świadczonej pomocy, dzięki spójności celów i zsynchronizowaniu oddziaływań pomocowych (efekt synergii).
 • wspierać procesy zmian w środowiskach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań ról jednostek koordynujących (JST), wspierających (PPP, placówki I, II poziomu referencyjnego w ochronie zdrowia) oraz współpracujących (przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)

Zadanie realizowane w okresie od kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII Szkół Podstawowych powiatu jaworskiego do udziału w konkursie z okazji zbliżającego się XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Tegoroczne hasło OTK brzmi „Złap za stery do swojej kariery”.

Konkurs polega  na przesłaniu własnej lub zapożyczonej (innego autora) sentencji  dotyczącej przyszłości, motywacji, osiągania własnych celów lub wartości życiowych ważnych dla człowieka.

Organizator: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Koordynatorzy / komisja konkursu: Małgorzata Ziętek, Marta Rodziewicz

Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas VIII szkół podstawowych powiatu jaworskiego.

Miejsce i  termin  dostarczenia  propozycji sentencji:

 • poczta elektroniczna: sekretariat@pore-jawor.pl 
 • fax: 76 729 19 24
 •  do 13 października (czwartek) 2022 r. do godz.14:00

Cel konkursu:

 • rozbudzenie motywacji młodych ludzi do samodzielnych przemyśleń na temat przyszłości,  związanych z nią decyzji dotyczących wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz własnych wartości,

Regulamin konkursu:

 • w konkursie uczestniczą uczniowie klas VIII szkół podstawowych w Jaworze,
 • każda klasa biorąca udział w konkursie przesyła jedną sentencję,
 • wybór sentencji powinien być uzasadniony kilkoma zdaniami,
 • najciekawsza sentencja i jej uzasadnienie zostanie wyłoniona przez komisję konkursu i nagrodzona udziałem w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego  na terenie PORE Jawor dnia 19.10.2022 g. 10.00.
 • informacja o tym, która klasa zwyciężyła zostanie podana telefonicznie do szkoły przez koordynatorów konkursu.

Kryteria oceniania:

 1. Pomysły odzwierciedlające istotę naczelnego hasła XIV OTK  „Złap za stery do swojej kariery”.
 2. Ciekawa, oryginalna  interpretacja.

XIV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

ZAPROSZENIE

Informujemy, że już po raz kolejny Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze włącza się w obchody XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Tegoroczne hasło OTK brzmi: „Złap za stery do swojej kariery”.

Nawiązuje ono do poznania siebie, swoich zasobów,  prób  ich wykorzystania i oceniania  wszystkich osiągnięć, nawet tych małych,  które  otwierają kolejne drzwi doświadczania  tego co ważne w życiu młodego człowieka.

„Złap za stery do swojej kariery” sugeruje, że osiągnięcie obranego celu jest procesem podobnym do żeglowania – warunkiem jest obecność sternika, współpraca z załogą oraz sprzyjające wiatry.

Zgodnie z tym przekazem Pracownicy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze serdecznie zapraszają:

17.10.2022 r.

Pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w forum dyskusyjnym, które odbędzie się w dniu 17.10.2022 r. o godz. 9:00. Przewidywany czas trwania spotkania 2h.

Miejsce: PORE Jawor (sala konferencyjna)

W programie:

1.Wystąpienie zaproszonych gości:

Przedstawiciel Mercedes Jawor – „Rekrutacja załogi Mercedes w odniesieniu do absolwentów szkół ponadpodstawowych” (predyspozycje, umiejętności, mocne strony, cechy temperamentu brane pod uwagę przy rekrutacji oraz ewentualne przeszkody).

Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze: „Charakterystyka młodego człowieka  zarejestrowanego w urzędzie pracy – jego wymagania, mocne i słabe strony a  zapotrzebowanie na rynku pracy”

Przedstawiciel OHP Młodzieżowego Centrum Kariery: „Przeszkody w podjęciu decyzji zawodowych młodych ludzi”.

Dyskusja uczestników spotkania pod kątem ważności wyborów młodych ludzi, kształtowania i dostrzegania uzdolnień oraz wykorzystywania  zasobów w życiu dorosłym- „Blaski i cienie samodzielnego życia młodych ludzi”

19.10.2022 r.

Uczniów  klasy VIII szkoły podstawowej na warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego wyłonionej w konkursie na najciekawszą sentencję dotyczącą przyszłości, motywacji, osiągania własnych celów lub wartości życiowych ważnych dla człowieka. Termin: 19.10.2022 r. g. 9.00

Miejsce: PORE Jawor (sala konferencyjna)

21.10.2022 r. , g. 11:00

Uczniów klas VIII szkół powiatu jaworskiego z ciekawym człowiekiem:  Łukaszem Kazkiem – dziennikarzem, poszukiwaczem, przewodnikiem, autorem książek reportaży i filmów.

Miejsce: Jaworski Ośrodek Kultury Jawor, 21.10.2022 r. , g. 11:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Formą podziękowania jest wsparcie leczenia małego Antosia: www.siepomaga.pl/antos-serduszko

Zgłoszenia udziału w wyżej wymienionych formach XIV OTK są przyjmowane mailem: sekretariat@pore-jawor.pl lub telefonicznie: 76 729 19 24 do dnia 13.10.2022 r.

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 12 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie V Powiatowej Gry Czytelniczej.
 2. Wybór lektur i sprawy organizacyjne dotyczące VI Powiatowej Gry Czytelniczej .
 3. Plan pracy na rok szkolny 2022/23 Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes