Archiwum miesiąca: kwiecień 2022

NIEBIESKIE ŻYCIE – NIEBIESKA NADZIEJA

27 kwietnia 2022 roku w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbyła się konferencja szkoleniowa :”NIEBIESKIE ŻYCIE-NIEBIESKA NADZIEJA – Terapia czyni cuda”. Konferencja organizowana była przez Stowarzyszenie „Budujemy Mosty” i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Jej głównym celem było zapoznanie uczestników z różnorodnością terapii i psychoterapii dzieci ze spectrum autyzmu. Prelegentami konferencji byli specjaliści praktycy, którzy na co dzień pracują z dziećmi z tym zaburzeniem: lekarze, oligofrenopedagodzy, psycholodzy, psychoterapeuci, rehabilitanci oraz nauczyciele współorganizujący proces kształcenia. Dla wszystkich uczestników była to wymiana cennej wiedzy dotyczącej skutecznych technik pracy z dziećmi.

Dziękujemy zacnym Gościom :  Aneta Kucharzyk- Starosta Powiatu Jaworskiego Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera,  Aneta Trela Teresa Mikielewicz, dr Aldona Molęda,  Tadeusz Kopeć,  Małgorzata Hasiuk,  Joanna Piotrowicz  Dębicka, Ewa Suchecka,  Mobilny Gabinet Rehabilitacji Patrycja Dudek , Alina Nolbrzak, Wojciech Nolbrzak i Wszystkim Uczestnikom Rodzicom, Uczniom, Dzieciom, Nauczycielom, Opiekunom, Terapeutom, Lekarzom, Fizjoterapeutą i Studentom Collegium Witelona Uczelnia Państwowa za to, że co roku jesteście z nami ze swoją otwartością na nasze „Niebieskie Troski”.

Oprawa muzyczna Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury.

Dyrektor dr Dorota Domińska-Werbel osobiście dziękuje: PORE w Jaworze, Jaworski Ośrodek Kultury oraz Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy.

XIX POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XIX Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze odbyły się 22 kwietnia 2022 r. w sali gimnastycznej I LO w Jaworze.

Targi wspólnie otworzyli Dorota Domińska-Werbel Dyrektor PORE w Jaworze oraz Waldemar Szastak Dyrektor I LO w Jaworze.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk.

Zaproszenie organizatora przyjęli, w imieniu Pani Elżbiety Witek – Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Aneta Trela – Dyrektor biura poselskiego i Pani Teresa Mikielewicz – Asystent biura poselskiego, Aneta Kucharzyk Starosta Jaworski, Stanisław Laskowski Wicestarosta Jaworski, Emilian Bera Burmistrz Miasta Jawora, Tomasz Głabicki Sekretarz Gminy Wądroże Wielkie, Beata Janas Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, Wiesław Szymczyk Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Jarosław Simon Dyrektor Urzędu Pracy w Jaworze,  Artur Bujak Komendant Powiatowy Policji w Jaworze, Arkadiusz Delikatny Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, Małgorzata Derkacz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Franciszek Materniak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, Lucyna Buczkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Dorota Subocz  Dyrektor Zespołu Szkół „Medyk”, Waldemar Szastak Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, Joanna Piotrowicz-Dębicka Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury, Katarzyna Doszczak-Fuławka  Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków. Andrzej Giera przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Jaworze, Radni powiatu jaworskiego i Rady Miejskiej oraz wystawcy: wykładowcy wyższych uczelni, studenci, specjaliści ds. promocji i marketingu, doradcy zawodowi, jak też dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczyciele szkół powiatu jaworskiego.

Celem Targów było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2022/2023.

Dla uczniów klas 8 szkół podstawowych na Targach zaprezentowały się szkoły ponadpodstawowe naszego powiatu: I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie, Zespół Szkół „Medyk” w Jaworze.

Swoją ofertę edukacyjną, skierowaną przede wszystkim dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych zaprezentowały też uczelnie wyższe: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Politechnika Wrocławska – Filia w Legnicy, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Propozycję dla absolwentów szkół przygotował również: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Cech Rzemiosł Różnych w Jaworze.

W trakcie trwania spotkania w Sali gimnastycznej I LO w Jaworze młodzież  mogła odwiedzić w ramach „dnia otwartego” I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Uczniowie mogli zwiedzić szkołę i w czasie bezpośrednich spotkań z uczniami, nauczycielami, jak i dyrekcją każdej z tych szkół, zapoznać się  z kierunkami kształcenia i ofertą zajęć pozalekcyjnych danej placówki. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Targi odwiedziło około 1000 osób.

W czasie trwania Targów można było posilić się przygotowanym przez Radę Rodziców 1 Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze.

KONKURS „AFRYKA KAZIKA” – rozstrzygnięty!!!

W tym roku wyruszyliśmy w szaloną i egzotyczną podróż do Afryki wraz z podróżnikiem Kazimierzem Nowakiem. „Afryka Kazika” to uwielbiana przez dzieci książka, która oprócz rozbudzenia w dzieciach podróżniczego ducha i ciekawości świata, uczy ich o egzotycznych roślinach i opowiada o sympatycznych mieszkańcach Czarnego Lądu.

Otrzymaliśmy 25 prac – kolorowych, fantastycznych i po prostu wspaniałych!

Komisja w składzie Dorota Domińska-Werbel, Joanna Okapiec i Małgorzata Kes miała ogromny kłopot … Po długiej naradzie zdecydowała, że:

I miejsce otrzymuje praca Wojciecha Skrzątka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach (opiekun : Edyta Chełchowska-Drąg);

II miejsce otrzymuje praca Filipa Werbla ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze (opiekun : Alina Szczurek);

III miejsce otrzymuje praca Dagmary Dydy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Męcince (opiekun : Lucyna Ziętek).

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział! Gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, opiekunom i bibliotekarzom zaangażowanym w organizację i przebieg konkursu.

P.S. Po odbiór nagród zapraszamy do sekretariatu Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w godz. 9.00-15.00. Nasz adres : ul. Piłsudskiego 11.